Tietosuojaseloste

Tämä on Tililaatikko Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 05.03.2021.

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: http://www.tililaatikko.fi.

Yrityksemme on Tililaatikko Oy, y-tunnus 3193968-6.

Postiosoite: Mansikkapolku 5B, 06100 Porvoo.

Yhteyshenkilö

Rekisteristä ja tietosuojasta vastaa Anni Kanninen, anni@tililaatikko.fi

Rekisteri

Tililaatikko Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisteritietojen tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palveluiden tekninen toteutus ja asiakassuhteen ylläpito.

Rekisteritietojen ensisijainen tarkoitus on sopimusten täytäntöönpano, viestintä, palveluiden tarjoaminen ja tuottaminen. Asiakassuhteen hallinnan lisäksi tietoja käytetään myös laskutukseen.

Käsittelemme tietoja lakiin ja viranomaispäätöksiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi, kuten kirjanpitoon, rahanpesun ja petosten estämis-, havaitsemis- ja tutkimustarkoituksiin.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yritys/organisaatio, puhelinnumero, sähköposti ja osoite. Lisäksi tallennetaan www-sivujen osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisterinpitäjän toiminnan alan vuoksi (taloushallinto) tallennetaan yllämainittujen lisäksi tiedot pankkitileistä, verotustiedot, palkkatiedot ja mahdolliset ulosottotiedot.

Yritystä koskevat tiedot jotka eivät mitenkään viittaa luonnolliseen henkilöön, eivät ole henkilötietoja.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen lakiin, kirjanpitoon tai raportointiin liittyvien vaatimusten täyttämiseksi. Kun asiakassuhde päättyy, säilytämme tietoja tarvittavin osin vanhentumislainsäädännön mukaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta seuraavilla tavoilla:

  • www-lomakkeella lähetetyt viestit
  • sähköpostiviestit
  • puhelut
  • sosiaalisen median kautta
  • sopimukset
  • asiakastapaamiset
  • muut tilanteet joissa asiakas luovuttaa tietojaan

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuin viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja/tai työeläkekassoille. Edellä mainituille tahoillekin vain lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa.

Luovutamme tietoja kun palveluntarjoajamme käsittelee henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Olemme vastuussa henkilötietojen käsittelystä ja määräämme siitä.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa.

Lisätiedot

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti.

Rekisterinpitäjä huolehtii että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita kriittisiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käsittelevät vain työntekijät joiden tehtäviin se kuuluu. Kaikkia työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisten tietojen hyväksikäytön kielto.

Tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot, sekä oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Asiakkaalla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tiedot luovutetaan nimenomaisesta pyynnöstä asiakkaalle itselleen tai asiakkaan pyynnöstä kolmannelle osapuolelle.

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Tietomurron sattuessa ilmoitamme siitä sinulle sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Kolmannet osapuolet, joilta saamme henkilötietoa

Voimme yhdistää aiempiin tietoihin sinua koskevia tietoja joita saamme kolmansilta osapuolilta kuten julkisilta lähteiltä.